Blomsson Trainz
Copyright © 2019 by Blomsson
All Rights reserved

E-Mail: yourname@yourdomain.com
HB Meshlibrary - Balisgrupp
Bibliotek som innehåller samtliga objekt som skapar baliserna och dess tillbehör.
 
 
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:100191:2>
2019-04-12
2020-03-27
Version 2. Nya objekt
HB Meshlibrary - Common
Bibliotek som innehåller objekt som är vanliga och som delas av objekt inom flera olika områden.
 
 
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
<kuid2:609407:100282:1>
2019-04-12
 
HB Meshlibrary - Tavlor
Bibliotek som innehåller samtliga objekt som skapar tavlorna och dess tillbehör.
 
 
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
<kuid2:609407:100125:1>
2019-04-12
 
Meshlibrary
På denna sida finns alla meshbibliotek.
Ett meshbibliotek innehåller mesher som skapar de olika objekten och möjliggör ett enkelt sett att slippa uppgradera samma objekt på flera olika platser.
Länkar
Paket
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
Samtliga meshbibliotek på sidan som en Zip-fil
2019-04-12
2020-03-27
Version 1.1
 
Mina trådar hos Svenska 3D-tåg
- HB Signalsystem
- HB Signalsystem - frågetråd
- Blomssons byggprojekt
- HB Vägskydd
 
- Blomssons Trainz hemsida