Blomsson Trainz
Copyright © 2020 by Blomsson
All Rights reserved

E-Mail: yourname@yourdomain.com
HB Meshlibrary - Balisgrupp
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:100191:2>
2019-04-12
2020-03-27
Version 2. Nya objekt
HB Meshlibrary - Common
Bibliotek som innehåller objekt som är vanliga och som delas av objekt inom flera olika områden.
 
 
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:100282:2>
2019-04-12
2022-08-14
Version 2. Krav för växelomläggarna
HB Meshlibrary - Tavlor
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:100125:2>
2019-04-12
2020-08-17
Version 2. Nya objekt till Vägskyddet
Bibliotek som innehåller samtliga objekt som skapar tavlorna och dess tillbehör.
 
 
Meshlibrary
På denna sida finns alla meshbibliotek.
Ett meshbibliotek innehåller mesher som skapar de olika objekten och möjliggör ett enkelt sett att slippa uppgradera samma objekt på flera olika platser.
Länkar
Paket
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
Samtliga meshbibliotek på sidan som en Zip-fil
2019-04-12
2022-08-14
Version 3. Nya meshbibliotek.
HB Meshlibrary - Signaler
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:100036:1>
2020-08-17
 
Version 1. Innehåller endast några fästen
Bibliotek som innehåller samtliga objekt som skapar signaler och dess tillbehör.
 
 
HB Meshlibrary - Vägskydd
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:101364:1>
2020-08-17
 
 
Bibliotek som innehåller samtliga objekt som hör till vägskyddet och dess objekt.
 
 
HB Meshlibrary - Växelomläggare
Bibliotek som innehåller samtliga objekt som skapar växelomläggare och dess tillbehör.
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
<kuid2:609407:101960:1>
2022-08-14
 
 
 
Mina trådar hos Svenska 3D-tåg
- HB Signalsystem
- HB Signalsystem - frågetråd
- Blomssons byggprojekt
- HB Vägskydd
 
- Blomssons Trainz hemsida