Blomsson Trainz
Copyright © 2019 by Blomsson
All Rights reserved

E-Mail: yourname@yourdomain.com
HB Trackside Measuring Device (TMD)
Ett verktyg som placeras på spåret och används till att mäta avstånd och lutningar mellan olika Trackside objekt.
Flera möjligheter till att filtrera sökningen finns.
 
Manual finns att ladda ner under fliken: Manualer.
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
<kuid2:609407:100102:1>
2019-04-12
 
Ett verktyg som placeras på spåret och används till att mäta avstånd och lutningar mellan olika Trackside objekt.
Flera möjligheter till att filtrera sökningen finns.
 
Manual finns att ladda ner under fliken: Manualer.
HB Balisplaceringshjälp
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
<kuid2:609407:101578:1>
2019-04-12
 
Ett hjälpmedel som placeras på spåret för korrekt avståndsplacering av balisgrupper.
Information om hur den används finns i propertyrutan.
 
An aid that is placed on the track to accomondate with correct distance between groups of becons. Information about how it is used is shown in the property window.
Verktyg
Här samlas olika typer av hjälpmedel och verktyg för att assistera byggarna.
Länken gäller för samtliga objekt på sidan
Länk till diskussionstråd hos Svenska 3D-tåg
 
Mina trådar hos Svenska 3D-tåg
- HB Signalsystem
- HB Signalsystem - frågetråd
- Blomssons byggprojekt
- HB Vägskydd
 
- Blomssons Trainz hemsida