Blomsson Trainz
Copyright © 2020 by Blomsson
All Rights reserved

E-Mail: yourname@yourdomain.com
HB Tavelpaket
Tavelpaketet består av 11 st taveltyper och 9 st texturgrupper.
Tavlorna går att ladda ner enskilt eller som en hel zip-fil.
 
Manualen till tavelpaketet ingår i HB Signalsystem och finns att ladda ner under fliken: Manualer
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB T" borttagen från namnet.
 
 
Länkar
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
Anmärkning
 
<kuid2:609407:100031:4>
2019-04-12
2020-08-17
Version 4 - Nya funktioner för vägskyddet, bl.a. villkorslistor
HB Balisgrupp
Ett Balisgrupps-objekt som består av en(!) till fem baliser som placeras ut på spåret och konfigureras för korrekt funktion.
 
Manualen till balisgruppen ingår i HB Signalsystem och finns att ladda ner under fliken: Manualer
Texturgrupperna går att ladda ner enskilt eller som en hel zip-fil.
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB TG" och
suffixen "texture group" borttagen från namnet.
 
 
Länkar
Tavelgrupp
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 
Balistavla
<kuid2:609407:100121:1>
2019-04-12
 
Försignalbaliser
<kuid2:609407:100107:1>
2019-04-12
 
 
Hastighetstavla
<kuid2:609407:100103:1>
2019-04-12
 
 
Ljudsignaltavla
<kuid2:609407:101246:1>
2019-04-12
 
 
Orienteringstavla
<kuid2:609407:100083:1>
2019-04-12
 
 
Ploglyfttavla
<kuid2:609407:100130:1>
2019-04-12
 
 
Ringsträckeskylt
<kuid2:609407:100134:1>
2019-04-12
 
 
Rörelsevägs- och gränstavlor
<kuid2:609407:100113:1>
2019-04-12
 
 
Systemgränstavla
<kuid2:609407:100100:1>
2019-04-12
 
 
U-Tavlor
<kuid2:609407:100101:1>
2019-04-12
 
 
Övriga tavlor
<kuid2:609407:101288:1>
2019-04-12
 
Samtliga ovanstående tavelgrupper som en Zip-fil
2019-04-12
 
Länkar
Texturegrupp
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 
Hastighetstavla modern
<kuid2:609407:100088:1>
2019-04-12
 
 
Ringsträckeskylt
<kuid2:609407:100135:1>
2019-04-12
 
 
Spårpilstavla
<kuid2:609407:100090:1>
2019-04-12
 
 
Systemgränstavla 645x645
<kuid2:609407:100089:1>
2019-04-12
 
 
Tavla 350x350 Romb
<kuid2:609407:100085:1>
2019-04-12
 
 
Tavla 350x350
<kuid2:609407:100084:1>
2019-04-12
 
 
Tavla 480x510
<kuid2:609407:100086:1>
2019-04-12
 
 
Tavla 510x645
<kuid2:609407:100087:1>
2019-04-12
 
 
U-Tavla
<kuid2:609407:100082:1>
2019-04-12
 
Samtliga ovanstående texturgrupper som en Zip-fil
2019-04-12
 
Dependencies:
- Meshlibrary - Balisgrupp v2
- Meshlibrary - Tavlor
- Signal Script Library
- Orienteringstavla
- Spårpilstavla texture group
- Tavla 350x350 Romb texture group
Samtliga tavlor har dependencies till:
- Meshlibrary - Tavlor
- Meshlibrary - Common
- Signal Script Library
- Spårpilstavla texture group (förutom Ringsträckeskylt och Systemgränstavla)
- Övriga texturgrupper förekommer i varierande grad hos tavlorna
 
Försignalbaliser, Hastighetstavla och Orienteringstavla har dependencies till:
- Meshlibrary - Balisgrupp
Signalsystem
Här finns alla objekt som ingår i HB Signalsystem.
Typen av objekt kommer således att vara av en viss variation, inte enbart Trackside.
 
Varje objekt har sin egen länk till en diskussionstråd, om inte annat framgår.
Länk till diskussionstråd hos Svenska 3D-tåg
Länk till diskussionstråd hos Svenska 3D-tåg
HB Växelomläggarpaket
Växelomläggarpaketet består av 8 st växeltyper och 5 st texturgrupper.
 
Växelomläggarna går att ladda ner enskilt eller som en hel zip-fil.
 
Manualen till växelomläggarpaketet ingår i HB Signalsystem och finns att ladda ner under fliken: Manualer
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB V" borttagen från namnet.
 
 
Länkar
Tavelgrupp
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 
El-växeldriv
<kuid2:609407:101967:1>
2022-08-14
 
Klot-växeldriv
<kuid2:609407:101974:1>
2022-08-14
 
 
El-spårspärr
<kuid2:609407:101975:1>
2022-08-14
 
 
Klot-spårspärr
<kuid2:609407:101978:1>
2022-08-14
 
 
Osynligt El-växeldriv (DKV)
<kuid2:609407:101984:1>
2022-08-14
 
 
Osynligt Klot-växeldriv (DKV)
<kuid2:609407:101989:1>
2022-08-14
 
 
El-dummydriv (Trackside)
<kuid2:609407:101991:1>
2022-08-14
 
 
Extra Spårspärrs-klotsar
<kuid2:609407:101993:1>
2022-08-14
 
Samtliga ovanstående omläggare som en Zip-fil
2022-08-14
 
Texturgrupperna går att ladda ner enskilt eller som en hel zip-fil.
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB TGV" och
suffixen "texture group" borttagen från namnet.
 
 
Länkar
Texturegrupp
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 
Underplatta
<kuid2:609407:104390:1>
2022-08-14
 
 
El-driv
<kuid2:609407:104391:1>
2022-08-14
 
 
Klot-driv
<kuid2:609407:104392:1>
2022-08-14
 
 
Växeltunglås
<kuid2:609407:104393:1>
2022-08-14
 
 
Spårspärr
<kuid2:609407:104394:1>
2022-08-14
 
Samtliga ovanstående texturgrupper som en Zip-fil
2022-08-14
 
Samtliga växelomläggare har dependencies till:
- Meshlibrary - Växelomläggare
- Meshlibrary - Common v2
- Signal Script Library v3
- Underplatta texture group
- Övriga texturgrupper förekommer i varierande grad hos växelomläggarna
- Det förekommer också dependencies mellan växelomläggarna
Länk till diskussionstråd hos Svenska 3D-tåg
 
Mina trådar hos Svenska 3D-tåg
- HB Signalsystem
- HB Signalsystem - frågetråd
- Blomssons byggprojekt
- HB Vägskydd
 
- Blomssons Trainz hemsida