Blomsson Trainz
Copyright © 2020 by Blomsson
All Rights reserved

E-Mail: yourname@yourdomain.com
Länkar
Trackside
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 Anmärkning
 
Track Circuit Detector
<kuid2:609407:101782:1>
2020-08-17
 
Track Circuit Insulator
<kuid2:609407:101644:1>
2020-08-17
 
 
Tracklogic (Spårlogiken)
<kuid2:609407:101643:1>
2020-08-17
 
 
Vägkorsningssignal
<kuid2:609407:101303:2>
2020-08-17
2024-05-28
V. 2 - TRS22
 
Vägkorsningsförsignal
<kuid2:609407:101307:1>
2020-08-17
 
 
Vägkorsnings(för)signal (Osynlig)
<kuid2:609407:101467:2>
2020-08-17
2024-05-28
V. 2 - TRS22
 
Rälskontakt
<kuid2:609407:100241:1>
2020-08-17
 
Trackside
Objekten går att ladda ner enskilt eller som en zip-fil
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB X" borttagen från namnet.
Rälskontaken saknar "X" i prefixen men hittas här tillsvidare.
 
 
Samtliga ovanstående tracksideobjekt som en Zip-fil
2020-08-17
2024-05-28
Version 1.1
Vägskyddssystem
Här finns alla objekt som ingår i HB Vägskyddssystem.
Manualen till vägskyddssystemet finns att ladda ner under fliken: Manualer
Scenery
Objekten går att ladda ner enskilt eller som en zip-fil
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB X" borttagen från namnet.
Länkar
Scenery
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 Anmärkning
 
Fällbommar
<kuid2:609407:101300:1>
2020-08-17
 
Fällbommar - Plattform
<kuid2:609407:101301:1>
2020-08-17
 
 
Kryssmärke och Vägljussignal
<kuid2:609407:101302:1>
2020-08-17
 
 
Plattformssignal
<kuid2:609407:101323:1>
2020-08-17
 
 
Truckövergångssignal
<kuid2:609407:101324:1>
2020-08-17
 
 
Ägovägssignal/
Enkel ljussignal
<kuid2:609407:101310:1>
2020-08-17
 
 
Vägkur (Osynlig)
<kuid2:609407:101295:1>
2020-08-17
 
Samtliga ovanstående sceneryobjekt som en Zip-fil
2020-08-17
 
Texturgrupper
Länkar
Texturegrupp
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 Anmärkning
 
Enkel signal
<kuid2:609407:101884:1>
2020-08-17
 
Fällbommar
<kuid2:609407:101810:1>
2020-08-17
 
 
Kopplingsboxar
<kuid2:609407:101948:1>
2020-08-17
 
 
Kr/Vf - Signal
<kuid2:609407:101888:1>
2020-08-17
 
 
Kr/Vf - Stolpe, reflexer
<kuid2:609407:101887:1>
2020-08-17
 
 
Plattformsbommar
<kuid2:609407:101809:1>
2020-08-17
 
 
Plattformssignal
<kuid2:609407:101860:1>
2020-08-17
 
Ringklocka
<kuid2:609407:101942:1>
2020-08-17
Trucksignal
<kuid2:609407:101885:1>
2020-08-17
Vägkorsningssignal
<kuid2:609407:101885:1>
2020-08-17
Objekten går att ladda ner enskilt eller som en zip-fil. Observera att grupperna endast innehåller en fil men måste laddas ned eftersom det finns dependencies mot övriga objekt.
Nya texturer till texturgrupperna kommer att skapas när möjlighet och tid finns.
 
I nedladdningslistan är prefixen "HB TGX" och suffixen "texture group" borttagen från namnet.
Samtliga ovanstående texturgrupper som en Zip-fil
2020-08-17
 
Övrigt
Länkar
Objekt
Kuid
Uppladdad
Uppdaterad
 Anmärkning
 
Crossings
Flera
2020-08-17
 
HB Coronor
Flera
2020-08-17
 
 
STL Coronor
Flera
2020-08-17
 
Här finns diverse objekt som inte passar in under ovanstående rubriker eller under rubriker på andra platser på hemsidan.
Varje nedladdningslänk kan innehålla flera objekt packade i en gemensam cdp-fil. Kommentarer står vid berörda objekt.
 
Objekten går endast att ladda ner enskilt.
 
I nedladdningslistan är eventuella prefixar borttagna från namnet.
Crossings
Innehåller:
- HB X Bilväg 1, 10, 20, 30, 40 och 50 meter.
  Kuidnr: 101477, 101482, 101484, 101487,101492, 101495.
- HB Road Invis. Kuidnr: 101608
 
HB Coronor
Innehåller:
- HB X Corona Bomlykta. Kuidnr: 101475
- HB X Corona STOP. Kuidnr: 101466
- HB Kopplingsstolpe Corona Yellow. Kuidnr: 100231
 
STL Coronor
Finns att ladda ner från STL:s hemsida och ingår i deras vägskydd
och signaler.
Finns med ifall det är någon som inte redan har de installerade.
Innehåller:
- corona x red. Kuidnr: 36713:27333
- corona x white. Kuidnr: 36713:27334
- corona xs orange. Kuidnr: 36713:27335
- swe corona red. Kuidnr: 169082:1074
- swe corona white. Kuidnr: 169082:1075
Dependencies
Trackside- och sceneryobjekten har beroenden mot varandra och texturgrupperna i varierande grad.
 
Dependencies mot objekt som finns på andra platser på hemsidan:
- Meshlibrary - Tavlor v2
- Meshlibrary - Common
- Meshlibrary - Signaler
- Meshlibrary - Vägskydd
- Spårpilstavla texture group
- Tavla 480x510 texture group
- Tavla 510x645 texture group
- Balisgrupp v4
 
HB Coronor:
- Fällbom
- Ägovägssignal/Enkel ljussignal
 
STL Coronor:
- Vägkorsningssignal (Vs)
- Vägkorsningsförsignal (Vf)
- Kryssmärke och Vägljussignal
 
Download station (DLS):
- Corona till Truckövergångssignalen
 
Länk till diskussionstråd hos Svenska 3D-tåg
Länken gäller för samtliga objekt på sidan
 
Mina trådar hos Svenska 3D-tåg
- HB Signalsystem
- HB Signalsystem - frågetråd
- Blomssons byggprojekt
- HB Vägskydd
 
- Blomssons Trainz hemsida